Urine-, en bloed rotstest

 

Deze test is meer een constructie uit de rots en donkerveld interpretatie. De arts/therapeut doet de uitstrijktechniek met objectglaasjes. De uitslag is in de regel binnen de 24 uur bekend. Dit onderzoek is afkomstig uit het instituut van de holistische bloeddiagnostiek in Witten – SchŁtzenstraat 54 te Duitsland, D-58452. Het berust op de eigenschap om het bloed microscopisch en macroscopisch te interpreteren op belastbare situaties van bloed en om de stofwisseling te bekijken. Het gaat vooral om kankerbelasting in bijna alle stadia, bijvoorbeeld:

 

                  stofwisseling;

                  allergieneiging

                  nieruitscheidingsproblemen

                  algemene fysieke belasting

 

De test is buitengewoon ophelderend voor patiŽnten en is van hoge betekenis voor de interpretatie. De test is ook bijzonder geschikt voor kleine kinderen. De vinger wordt van te voren niet met alcohol of ether gereinigd, omdat het bloedbeeld dan plaatselijk met deze stoffen zou kunnen worden beÔnvloedt. De eerste twee druppels met watten afvegen. De derde druppel op een objectglaasje doen.

 

                  de techniek van het uitstrijken is de arts/therapeut bekend;

                  daarna doet men een volgende druppel op een objectglaasje;

                  de bloeddruppel mag het dekglaasje voor de helft bedekken;

                  het objectglaasje wordt van te voren gereinigd met watten.

 

De donkerveld diagnose dient als hulpmiddel voor diagnostische doelen om vroegtijdig ziektes op te sporen van de stofwisseling. Uiteraard moet hierbij gezegd worden, dat meerdere diagnostische methodieken zoals orgaanmeting, andere vormen van urinediagnostiek hier zeker bij betrokken moet worden. Een diagnose alleen kan nooit tot een exacte interpretatie komen.

 

                  we zien o.a. de erytrocyten in haar vorm of verkleining;

                  de aantasting;

                  het plasma met haar micro-organisme;

                  de afweer zoals leukocyten, lymfocyten en trombocyten;

                  de kwaliteit van het bloed en urine onder de microscoop met diverse vormen en kleuren.

 

Meestal wordt er gewerkt met een 12 volt Halogeenlamp, een donkerveld condensator en diverse mogelijkheden in het vergroten.

 

In de beginjaren zeventig van de vorige eeuw kwam ik als natuurheelkundig student in contact met alternatieve laboratoria. Ik raakte gefascineerd door de eenvoudige mogelijkheden om verse ochtendurine, niet ouder dan drie uur te testen op storingen van vele orgaanfuncties. Deze methode is veel gevoeliger en daarom ook betrouwbaarder, dan de reguliere strookjestest. Van de strookjestest kan gezegd worden, dat deze overgevoelig zijn voor droogte en vochtige temperaturen, waardoor de stofjes, die in de strookjes opgeslagen liggen van kwaliteit veranderen en de parameteruitslag hierdoor minder preciezer wordt. Dit is niet het geval bij de urinediagnostiek, waarbij met vloeistoffen wordt gewerkt. De moderne reguliere strookjes bieden – hoewel erg handig en niet omslachtig - niet de optimale mogelijkheden.

 

Wat we bijvoorbeeld nodig hebben is:

1. reageerbuisje

2. salpeterzuur van 55% - en vele andere stoffen.

 

De werkwijze

Men giet wat urine in de kortste ingang van het buisje tot ongeveer de helft. In dezelfde ingang giet men ook 5 ml. salpeterzuur. Het glas is dan tot de bovenste denkbeeldige streep gevuld. Na 60 minuten reactietijd lezen we in de langere ingang de ontstane verkleuring af. Om reproduceerbare resultaten te verkrijgen moeten we het aflezen (testen) onder steeds dezelfde lichtverhoudingen. Persoonlijk nemen we altijd een witte achtergrond met een lamp erbij.

 

Parameters

Een zwak gele ring is normaal;

Een bruine ring duidt op leverstoringen – urobiline is gele kleurstof – het urobilninogeen;

Een groene ring duidt op galstoringen – bilirubine, biliverdine;

Een blauwe ring duidt op darmstoringen en eiwitvervuiling – indicaan;

Een kersenrode ring duidt ook op darmstoringen – scatool;

Een zwarte bruine duidt op kankerverdacht – melanine;

Een witte ring duidt op nierproblematiek en eiwitten;

Een violetring duidt op bence-jones, dat wil zeggen een paraproteÔnurie bij plasmocytoom;

Een gebroken melkachtige ring  duid op urinezuren;

Een schuimend opbruisend kopje duid op carbonaten, wratten en koolzuurzouten;

Een schuimkopje op blaas of niersteen;

Een vlokkig of troebel urine op blaaslijden en fluor albus;

 

Opmerking

Bij te dunne urine zijn de kleuren uiteraard veel bleker en is een diagnose moeilijk te stellen. Daarom neemt men hiervoor steeds het allereerste ochtendplasje voor bepaling van het soortelijk gewicht. Als de kleuren in het reageerbuisje niet herkenbaar zijn, kan men gemakkelijk een foutieve interpretatie geven bij het stellen van een juiste diagnose. Men laat daarom de patiŽnt de avond ervoor wat minder vloeistof tot zich nemen. Bij een te sterke scatoiurie wordt de ring bruinrood en is dan moeilijk te onderscheiden van de bruine urobilinogeen ring. Hiervoor heeft men een simpele truck bedacht. Men laat in zo’n geval de urine over langere tijd staan. De ring zal dan geleidelijk oplossen. Een lichtbruine kleur zien we bij urobilinogeen en een lichtrode verkleuring bij scatool. Een bruine zwarte ring is erg moeilijk te onderscheiden van de bruine urobilinogene ring of soms ook moeilijk van de intensief blauwe indicaan kleur. Een zwarte ring kan daarom slechts als een vage aanduiding op melanine geÔnterpreteerd worden. Dit moet men vanzelfsprekend ook met andere diagnostische methoden onderzoeken, zelfs in de klinische. Een witte ring bij eiwit is duidelijk afgegrensd en laat op een zeer eenvoudige wijze zich onderscheiden van de gebroken melkachtige verkleuring bij urinezuren. De gevoeligheidsgraad van deze test op urubilinigoon is veel hoger dan bij de teststrookjes. Bij dit laatste is de verkleuring nauwelijks merkbaar veranderd. Bij de vloeibare test is er wel een duidelijke bruine ring te zien. Op scatool regeert het eveneens gevoelig.

                                                                                                                                         <<terug naar menu