Nabeschouwing over homeopathie

Sommigen vragen zich af waarom een paar homeopathische korreltjes kunnen helpen. Ook hier geldt het gezegde, dat met een kleine sleutel toch een grote deur geopend kan worden. Zelfs één klein lucifertje kan de grootste bosbrand veroorzaken. De homeopaat getroost zich veel moeite en neemt alle tijd en neemt de klachten serieus. Vertel hem alles en probeer duidelijke antwoorden te geven, ook al lijken deze nog zo onbelangrijk. Alleen zo kan hij helpen. Veel huisartsen staan onder druk van ziektekostenverzekeraars en farmacie. Ze hebben te weinig tijd voor deze vorm van behandeling. Het succes van een behandeling hangt niet alleen af van de homeopaat, ook van het openstaan voor deze behandelingsvorm. Als de behandeling met succes is afgerond, dan is het voor de homeopaat toch erg prettig om na enige tijd (ook na jaren) te horen, hoe het verder is gegaan. Tenslotte was hij de gids die de zieke de juiste weg wees. Het voorgeschreven middel zal nog zeer lang doorwerken. Het weerstandsvermogen wordt door homeopathie op een hoger plan gebracht. Dit in tegenstelling tot chemische middelen, die lichaam en ziel blokkeren. Het gelijkende met het gelijkende genezen. Homeopathie betekent: ‘aan het gelijkende lijden!’ De gangbare geneeskunde is meer gericht op organen, homeopathie richt zich echter op de hele mens. Deze ziet ziekte als een aaneenrijging van omstandigheden in iemands leven.

 

Elk gezondheidsprobleem en iedere pathologie waarover iemand klaagt, is een uitdrukking van een vrij omvangrijke verstoring in zijn gehele persoon. Het doel van het homeopathisch consult is om deze uiterlijke uitdrukking van stoornis op diepergaand niveau op te sporen en de innerlijke toestand van die verstoring zo grondig mogelijk te begrijpen. Een voorbeeld mag dit hoofdstuk afsluiten. Iemand komt op het spreekuur met chronische barstende hoofdpijn. Er wordt gevraagd dit probleem nader te omschrijven. Het is hoofdpijn zoals een bom. Dan wordt gevraagd wat meer te vertellen over de uitdrukking ´barstend´ en ´als een bom´. De hoofdpijn treedt plotseling op en veroorzaakt paniek. Hier praat de patiënt al wat meer over zichzelf, meer nog dan over zijn hoofdpijn. De homeopaat gaat nog dieper in op de psyche. Dan komt iets omvangrijke, centraals en belangrijks te voorschijn. Dit spoor wordt verder vervolgd en er wordt steeds meer in de diepte gegaan. Dan bereiken wij het centrum van de feitelijke casus. Er wordt ook gelet op de handgebaren, want  lichaam en ziel drukken dezelfde verstoring uit en het lichaam laat dat directer en duidelijker zien.

<terug naar overzicht

©             www.natuurarts.info