Levenskracht bepaalt de heelmaking

Bij gevorderde chronische kwalen, vooral bij oudere personen, volgt een verbetering en vaak zonder het ´oprakelen´ van de oude klachten. Dit wijst op een zwakke levenskracht, en een volledige genezing is bij zulke mensen nauwelijks mogelijk. Bij personen op leeftijd´ - ook jongeren, - is een onaangenaam verwerken van oude symptomen feitelijk erg lastig en deze worden door hen moeilijk getolereerd. Wenst de zieke echter een volledige genezing, dan zal hij toch alle zeilen moeten bijzetten om mee te werken aan zijn proces.

 

De homeopaat of natuurgenezer heeft een geheel andere opvatting en visie op ziekte dan een reguliere arts. Ook al denkt de zieke ´gezond´ te zijn, zegt dit echter nog niets over zijn daadwerkelijke gezondheid. Zegt iemand dat hij nooit plotseling ziek wordt, dan roept dit de vraag op of hij werkelijk wel zo gezond is of dat hij al zieker is, zonder dit zelf te weten. Het is dus al verdacht als iemand zegt, dat hij nooit ziek is. Uiteraard bestaan er wel ´gezonde´ mensen, voor zover wat men onder ´gezond zijn´ nog verstaat. Om een goede gezondheid te beoordelen kijkt de homeopaat vooral naar de familieachtergrond. Komen er in een familie maar weinig chronische kwalen voor, dan kan men ervan uitgaan dat zij over een goede gezondheid beschikken.

 <terug naar menu

©           www.natuurarts.info