Homeopathie, een universele methode

Natuurgeneeskunde is niet altijd homeopathie beoefenen. Homeopathie komt uit de woorden ´identiek´ (Homoios) en ´leed´ (pathos). Allopathie (reguliere geneeskunde) komt uit de woorden ´tegenovergesteld´ (allos) en ´lijden´ (pathos). De algemene gedachte dat homeopathie hetzelfde is als natuurgeneeskunde, is niet helemaal waar. Het zijn twee verschillende geneeswijzen. Natuurheelkunde komt het meest overeen met de gangbare geneeskunde, alleen haar werkwijze of benadering is een holistische! Homeopathie neemt in de geneeskunde een specifieke positie in. Zij kent een eigen denkmodel dat op strenge wetten berust. Een leer, die ziekte en gezondheid controleert, kan aan de hand van reacties van verstrekte reguliere middelen. Buiten de homeopathie bestaat er geen echte therapierichting met vaste geneeswetten. Wil men de homeopathie ook werkelijk begrijpen dan moet men moeite doen haar methodiek te doorgronden en de gebruikelijke gedachte over ziekte en gezondheid even over boord werpen.

 

Hahnemann geldt als de ´vader van de homeopathie´. Toen hij 35 jaar werd, oefende hij al het beroep van arts uit. In 1791 ontdekte hij de homeopathie. Toen hij het werk van de Engelsman Cullen vertaalde, hoe men wisselkoorts succesrijk genezen kon met kinine, zou dit berusten op een heilzame maagwerking. Hahnemann wist dat er ook nog sterkere middelen waren voor een zwakke maag, maar die hadden geen invloed op wisselkoorts en dat moest volgens hem niets te maken hebben met de sterkte van dat middel. Er moest iets in kinine zijn, dat direct op koorts inwerkte. Hahnemann kreeg een wonderlijke ingeving. Wat gebeurt er, als hij een gezond persoon dezelfde hoeveelheid giftige kinine zou geven, die de Engelsman Cullen bij wisselkoorts gebruikte?

<terug naar menu

©             www.natuurarts.info