Een homeopathische geneesmiddelproef

Om de werkingen van een geneesmiddel te toetsen, is het toch wel het beste om het middel als een gezond mens in te nemen! Hahnemann nam destijds de proef op de som en nam moedig genoeg de giftige kinine zelf in, hoewel hij geen wisselkoorts had. Al na enkele dagen viel hem enige veranderingen op in zijn lichaam die hij vervolgens zorgvuldig en gedetailleerd opschreef. Hij raakte uitgeput en zijn anders rustige aard veranderde in een nerveuze prikkelbaarheid, onrust en depressieve stemming en nog veel meer andere symptomen. Het viel hem verder op dat die identiek waren aan de wisselkoorts. Toen hij stopte met het innemen van de kinine, verdwenen de verschijnselen pas na enkele dagen. Zijn gezonde toestand keerde weer op het oude niveau terug.

 

Om elk toeval uit te sluiten nam hij het middel nog eens in en gaf dit toen ook aan zijn familie en vriendenkring en zie, ook zij kregen dezelfde symptoombevindingen, die Hahnemann al ervaren had. Toen hij er zeker van was stelde hij van dit middel een geneesmiddelprotocol op. Zo onderzocht Hahnemann een honderdtal geneesstoffen, die hij gezonde mensen liet innemen en noteerde zorgvuldig de daaruit voortvloeiende symptomen bij elk van hen – ook bij zichzelf. Hij nam Belladonna in met een minimale giftige substantie en kreeg als reactie een rood hoofd, hoofdpijn, onrust, keelpijn, rechteroorpijn, een droge mond, enzovoort. Daardoor ontdekte hij dat elk medicijn gezonde mensen ziek maakt. Stopt de gezonde met het innemen ervan, dan komt zijn oude, gezonde toestand weer terug.

<terug naar menu

©           www.natuurarts.info