Een vaak gestelde vraag

Vaak wordt de vraag gesteld of er wel een molecuul aanwezig is in het homeopathisch middel en of daarin een werkzame stof actief is. Als er geen werkzame stof in een homeopathisch middel huist, dan kan het toch geen homeopathisch middel zijn?

Nu, de ontbrekende stof moeten we niet zo zeer in materiële zin bekijken, maar meer op energetisch niveau. Want energie kan op Žpassende wijzeŽ worden toegevoegd en het ritmisch schudden wekt de levenskracht op van de opgesloten zielgeest. Deze wordt in de zieke vrijgemaakt, voor zover hij nog over wat energie kan beschikken. Een homeopathisch middel kan nooit alleen bestaan uit een materiële substantie zelf, omdat de materie daarin een levenskracht bezit en het middel dus zelf ook. Elk homeopathisch middel zit barstensvol met informatie. Aan de buitenkant bevinden zich de elektronen, die nog wel aanwezig zijn om bepaalde informatie op te nemen. De elektronen zelf zijn geen elementaire deeltjes. Door het ritmisch schudden van de oer(grondstof) nemen de elektronen de werking van de opgeloste stof over als een soort negatief. ZoŽn afdruk is dus zeer belangrijk. De geestinformatie blijft in het middel bewaard. De wetenschap bekijkt de materie door de bril der materie. Geen enkele wetenschapper kan Žop wetenschappelijke wijzeŽ bewijzen, dat de mens een ziel heeft. Evenmin kan iemand de geest in een homeopathisch middel bewijzen. Toch huist daarin leven, die zijn besturing regelt door de zijn inwonende kracht. Zonder geest kan geen enkel substantieel lichaam bestaan. Zonder geestkracht is er dus ook geen materie. Een middel kan alleen werkzaam zijn als daarin de levenskracht vertoefd. Een kankerpatiënt in het laatste stadium zal nauwelijks nog over enige levenskracht beschikken. Want hem ontbreekt de basis voor de homeopathische behandeling.

Homeopathie bedrijven is niet zoiets als een simpele reparatie, maar een groei- en leerproces. Niet de kwaal apart, maar de hele persoonlijkheid wordt onder de loep genomen. Simpel gezegd heeft een onverschillig persoon met een maagzweer een ander middel nodig, dan een prikkelbaar iemand, die aan dezelfde kwaal lijdt. Behalve kennis van iemands verleden is het dus van groot belang te weten, hoe iemands karakter is. De manier waarop de ziekte zich openbaart in het gedrag is net zo uniek als een vingerafdruk. Is alles eenmaal in kaart gebracht, dan is het de kunst om uit de veelheid der middelen het juiste middel te vinden.

<terug naar menu

©             www.natuurarts.info