Homeopathie is ware zielgeneeskunde

De geneeskunde bestrijdt diverse kwalen. Ziekte ontstaat meestal door onachtzaamheid, dwaasheid en genotzucht. In de homeopathie zijn de Latijnse benamingen noodzakelijk omdat het een directe manier van communicatie is. Het bespaart bovendien veel tijd. Aanduidingen in de oudere talen zijn korter en eenvoudiger dan in de huidige moedertaal. Wie zich bezondigt tegen de kosmische wetten kan mogelijk ziek worden, want ziekte is niets anders dan een verstoring van de ware orde. Wanneer de mens fouten maakt in zijn denken, eetgedrag en in het sociale gedrag omtrent de wetten der natuur, bespoedigt hij het proces van oorzaak en gevolg. Dan ontstaan ziektestoornissen, die bestreden worden met medicijnen. Hoe meer de mens leeft in overeenstemming met het grote scheppingsplan, des te minder zal er bij hem ziekte zijn. Allopathie is geneeskunde van de materie, homeopathie is geneeskunde van de geest. Homeopathie werkt niet alleen op het lichamelijk vlak, maar nog veel meer op het psychisch gestel. Een hogere potentie moet het evenwicht in het lichamelijk organisme herstellen.

Jakob Lorber beschrijft in het boek ´Genezing en Gezondheid´: ‘Want voor de genezing werkt hier de ziel juist met dezelfde middelen in de kleinste mate, welke in het groot ziekten zouden veroorzaken – en waarom? Juist omdat er in de Goddelijke natuur niets is dat schadelijk is, maar slechts in de wijze zoals het zich voordoet en in de kwantiteit en kwaliteit de reden ligt of het ons baat of dat het schadelijk is. Ziet, het water is, in de juiste mate gebruikt, zeker niet schadelijk. Maar toch, overvloedig gebruikt, leidt het tot de dood. Bij de geneesmiddelen die in de homeopathie worden weergegeven, werkt niet de materie, maar slechts het geestelijke van de materie. Laat elk ‘pathos’ achterwege en word eerst zelf gezuiverd en genezen als gij eens anderen wilt helpen! (bron: ziekte en gezondheid – Jakob Lorber)

©             www.natuurarts.info                                                                                                                             <terug naar overzicht