Homeopathie een groeiproces

Homeopathie is een vak apart, het is een specialisme! Als de zieke al jaren voortsukkelt moet erop gerekend worden, dat de behandelde zeker een half jaar of  zelfs nog veel langer tijd nodig heeft voor zijn herstel. Er wordt gevraagd een gezonder leven te gaan leiden. Gedurende de homeopathische behandeling  is het gewenst de behandeling vooral niet te onderbreken, ook als er enige verbetering is. Anders zou het eindresultaat nutteloos zijn. En een behandeling kan ook niet afgedwongen worden. Een intelligent mens weet, dat genezing tijd kost en het is dus gewenst te willen meewerken aan het eigen groeiproces. Bij een voortijdige beŽindiging kan het ziekteverschijnsel weer verergeren. Homeopathie is weliswaar geen reparatie, maar een groei- en leerproces. Aparte kwalen worden niet behandeld, maar de gehele persoonlijkheid. Bij elke patiŽnt zal worden nagegaan hoe de reactie is geweest op het voorgeschreven middel. Dan zou het kunnen zijn dat de klacht tijdelijk verergert. Voor de homeopaat is dit een gunstig teken. Na een tijdelijke verergering treedt vrijwel een grote verbetering op. Het is daarom van het grootste belang de behandeling niet af te breken.

 

Het helpt nog niet

Natuurlijk komt het voor dat men klaagt, dat er niets is veranderd. Bij nauwkeurige navraag blijkt dan echter, dat er toch een aantal klachten geruisloos zijn verdwenen. Meestal is daar geen aandacht aan geschonken. Men vergeet nog wel eens hoe erg de klacht is geweest, want pijn en andere vervelende klachten zijn nu eenmaal snel vergeten. Ook komt het voor dat de patiŽnt ‘echt’ niets merkt en al bijna de moed heeft opgegeven. Hoewel dan de klachten hetzelfde blijven, zien we vaak, dat er toch iets verandert in de uitstraling van de zieke. In de diepte is er wel degelijk een verbetering te bespeuren. Vroeg of laat komt dan de patiŽnt opeens stralend binnen met de opmerking, dat nu het juiste middel zijn werk heeft gedaan. In deze situatie kan men stellen, dat de voorgaande middelen zeker het voorbereidende werk tot herstel hebben bereikt. Het is daarom van groot belang, dat naast het voorgeschreven homeopathisch medicijn geen andere homeopathische medicijnen ingenomen worden. Er moet veel geduld beoefend worden met het innemen van het voorgeschreven medicijn, ook als de behandeling langer duurt dan werd verwacht.

<terug naar overzicht

©             www.natuurarts.info