Homeopathie kent geen bijsluiters

Het is (vaak) niet bekend op welke wijze meerdere middelen in één tablet, korrel of druppel kunnen uitwerken. Dit is wel het geval bij een enkelvoudig middel. In het kader van de klassieke homeopathie kiest men om die reden voor het gebruik van enkelvoudige middelen, zonder een bijsluiter en in dit verband met de veelvuldige indicatie. Dat is geheel anders bij de zogeheten ‘complex homeopathie’, waarbij gebruik wordt gemaakt van meervoudige middelen, oftewel complexmiddelen. Deze kunnen een vertekend beeld geven en werpen op de lange duur geen vruchten af. Neemt men een homeopathisch middel voor de lever of een middel voor het hart en ook nog een middel voor de bijholtes, dan is dat geen echte homeopathie maar een gewone symptoombestrijding. Op zichzelf kan dat best goed zijn als deze middelen maar niet langdurig ingenomen worden, omdat deze de echte homeopathie simpelweg niet vervangen kunnen.

 

Complexhomeopathie voegde eertijds bij de verpakking wel een bijsluiter toe. Dit is vrij algemeen bekend en wordt door de commercie graag toegepast. De klassieke homeopathie kende nooit bijsluiters voor een indicatie. Wil men hier meer van weten dan staat de weg vrij zich daarin te verdiepen. Hahnemann, de ‘vader der homeopathie’ zegt in zijn homeopathisch wetboek, nummer 273-274, dat meerdere middelen in een tablet, korrel of druppel, een klinische benadering is en feitelijk geen echte homeopathie is. Als zodanig wees hij dergelijke combinaties onmiddellijk van de hand. Men weet niet precies, op welke wijze een aantal middelen, allemaal samengeperst in een tabletje kan uitwerken. Dat weet men wel bij een enkelvoudig middel. Bovendien moet de homeopaat ervoor waken, dat de behandelde het middel niet lang inneemt. Het is slechts wachten op een reactie.

<terug naar overzicht

©             www.natuurarts.info