Hoe ontstaan aardstralen?

Uit het heelal komt een bindende kracht de atmosfeer van de Aarde binnen. Aardstralen zijn bekend en opgemeten en staan analoog met eenendertig tonen en die ontbinden de materie zoals vierduizend jaar geleden ook met de ramhoorn bij Jericho. Vroeger sprak men over het gebied van de wichelroede. Zo┤n invloed behoort toe tot de categorie aardstralen. Aardgas, aardolie en zelfs breuken in onderaards gesteente hebben deze invloed en zij veroorzaken aardstralen. Wetenschappelijk heeft men dit op twaalf verschillende manieren onderzocht en aangetoond. Het begrip ┤aardstralen┤ is een verzamelnaam voor een grote diversiteit van stralingsfenomenen: afwijkende radioactieve, infrarode, elektrische en of magnetische straling respectievelijk neutronenstraling. Aardstralen kunnen ongunstig zijn voor de gezondheid van mens, plant en dier. Men mag dit niet verwarren met het natuurlijke magnetische veld van de Aarde en de natuurlijke kosmische aardse stralingen, die essentieel zijn voor de instandhouding van het leven. Storingen in een natuurlijke stralingsveld kunnen worden veroorzaakt door:

 

-          stromend grondwater en ondergrondse wateraders;

-          elektromagnetische velden ontstaan door wrijving;

-          water in de grond kan straling uit het aardelichaam breken of juist bundelen;

-          water is een geleider van atmosferische en technische stromen of velden;

-          verzakkingen, kloven of barsten in de aardkost;

-          ongelijkmatige opbouw van het bodemprofiel;

-          (straling kan hierdoor uitgebundeld worden tot gamma- en neutronenstraling);

-          stralingen zijn in de nacht aanzienlijk sterker dan overdag;

-          onderaardse voorraden van kolen, gas, zout, aardolie, erts en breuken in gesteentelagen;

-          het aardmagnetische krachtlijnensysteem heeft een sterk negatieve werking;

-          (vooral waar zulke krachtlijnen elkaar kruisen);

-          het magnetische net is een goede geleider voor atmosferische en technische stromen en velden;

-          toenemende uitbreiding van technisch stralingsklimaat maakt krachtlijnennet nadelig in uitwerking;

-          (afvoerkanalen van chaotisch elektrische stromingen van technische oorsprong).

 

Technische straling (menselijke apparatuur!) veroorzaakt elektromagnetische velden en dit verlamt de werking van de menselijke cel. Het menselijk lichaam functioneert met een spanning van circa 100 m V, in sommige kantoren wordt wel 100.000 m V gemeten. De ge´nduceerde spanningen in het zenuwgestel zijn vele malen hoger en kunnen het lichaam ontregelen. Hoe meer technische apparaten, hoe sterker de velden en hoe langduriger de blootstelling hieraan en hoe meer de fijne afgestemde lichaamsfuncties ontregelen. Mensen brengen al zo veel elektromagnetische straling mee, dat ze op hun werk, waar de velden vaak hoger zijn, niet optimaal meer kunnen functioneren. De invloed van straling is des te groter als de slaapplaats op een kruispunt van netwerken staat, waar veel apparatuur aanwezig is.

                                                                                                                                                                     <terug naar menu