Huis op juiste plek gebouwd?

Het zoeken naar een juiste woonplek is geen eenvoudige zaak. Enerzijds wil men zo dicht mogelijk bij werk, school of bij de winkels wonen. Anderzijds wil men een rustige en groene woonomgeving. De bouwbiologie voegt aan deze eisen nog een belangrijke gezondheidseis toe: de woonplek moet vrij zijn van storende elektromagnetische velden. Het kiezen van een woonplek gaat veel verder dan de keuze tussen stad en platteland; het is goed mogelijk, dat men in een kleine stad gezonder woont dan op het platteland. Buiten de stad onder een hoogspanningleiding, op een waterader, op een oude stortplaats of ver van alle gemeenschappelijke voorzieningen wonen, dat is minder gunstig dan in een kleine stad aan een rustige straat te wonen met een grote tuin en dicht bij een park. Zuivere lucht en een groene omgeving in de nabijheid van school, werk en winkel, dat alles kan binnen een aaneengesloten dorpsstructuur.

 

Het lopen met de wichelroede op zoek naar aardstralen is uit zijn mystieke sfeer gehaald dankzij moderne meetapparatuur. Men heeft de doodsoorzaken opgespoord van kinderen die in en rond Keulen woonden. Binnen de muren van deze oude stad werd geen enkel geval aangetroffen van de daar geboren kinderen, die aan leukemie stierven. Waar veel gebouwd werd was bloedkanker de voornaamste doodsoorzaak. In oude Romeinse geschriften staan zulke gebieden als zeer ongezond beschreven vanwege de aardstralingen.

 

Draag vooral zorg voor gekwalificeerde natuurstoffen van meubels, tapijten en behang. Mijd zoveel mogelijk metaal in huis (behalve edelmetaal), want metaal heeft hoge radioactieve straling. Metalen voorwerpen ontwikkelen een negatief elektrisch magnetisch veld. Vooral gewapend beton heeft een negatieve invloed en uitwerking op de gezondheid. Men kan zich hiertegen beschermen door de wanden af te timmeren met hout en niet met spaanplaat, meubelplaat en hechthout. Woningen uit hout gebouwd geven nauwelijks radioactiviteit af.

Overal om ons heen is straling. Het is er altijd geweest en we ontkomen er niet aan. Dit vormt geen aanleiding tot ongerustheid. Het natuurlijk stralingsmilieu van een constant veld is zelfs een voorwaarde. Daar, waar elektrische spanning aanwezig is, daar zijn ook elektromagnetische velden. Dat kunnen allerlei elektrische apparaten zijn, rondleidingen in de muren, plafonds, vloeren, aansluitsnoeren en lampen. De elektrische velden, die van binnen- en buitenaf op ons toekomen kan het lichaam niet meer aan. Dan ontstaat er stress en op den duur chronische klachten.

                                                                                                                                                   <volgende pagina