Kanker door aardstraling?

In 1931 deed de president van de Duitse artsenvereniging, dr. Rambeau, op een chirurgencongres in Berlijn de volgende uitspraak: ‘We zoeken de slaapplaats van een aan kanker lijdend persoon, die geen geopathische storing vertoont en zo’n slaapplaats vonden we niet!’ Tachtig jaar later wordt er nog steeds naar zo’n slaapplaats gezocht. Bij kanker komt aardstraling vaak voor, maar niet altijd bij geopathische belasting. In lage frequentie is aardstraling een ‘alfastraling’. In middelmatige frequentie doordringt de ‘bčtastraling’ de menselijke cellen. In hogere frequentie dringt de ‘gammastraling door tot de celkern en brengt dan beschadiging aan. Ze veroorzaakt zelfs een verandering in de DNA-structuur. Zo´n vorm van ´straling´ komt o.a. van tl-buizen, computers en de televisie. Waar de mens in deze tijd mee te maken heeft, dat zijn vooral de technische stralingen(75%), die mensen veroorzaken door gebruik van verkeerde materialen.

 

Uit het aardelichaam komen vele krachtbundels te voorschijn. In de oudste tijden hebben de mensen dat gevoeld. Die hebben zulke plekken gemerkt met rechtopstaande stenen. Op dezelfde wijze zet de acupuncturist zijn naalden op overeenkomstige punten in het menselijk lichaam. Tussen de twee kruispunten lopen in het lichaam van de mens zowel als in dat van de Aarde, bepaalde krachtbanen of meridianen. Een positieve en een negatieve baan zijn steeds met elkaar verstrengeld, zoals een bloedvat met een daaromheen gewonden zenuw in het menselijk lichaam.

 

In oude tijden bouwde men een huis op een zelf uitgekozen plek, waar men zich gelukkig voelde. Men nam een proef door op verschillende in aanmerking komende plaatsen een stuk rauw vlees van een geslacht dier op te hangen en op de plek waar het vlees het laatst bedorven was, daar bouwde men het huis. Tegenwoordig zet men de huizen zomaar neer, amper lettend op wind en zonzijde. Vandaar ook ziekten en kwalen.

Het vee bij de boer toont regelmatig ontevredenheid met de aangewezen slaapplaats, het varken trekt er het liggend stro van weg naar een andere hoek, waar hij liever slaapt. Dan weet de boer, dat er in de door het dier verlaten hoek aardstralen zijn. De mens blijft dom genoeg, slapen op de plek, waar hij zich niet gezond en gelukkig voelt. In een hoog flatgebouw blijkt bijvoorbeeld, dat de mensen die precies boven elkaar hun bed hadden staan, allemaal ziek zijn geworden, doordat degenen die daarop sliepen, geen vermogen meer hadden om het overschot aan kracht in arbeid af te reageren. Het hangt van iemands gestel af, of aardstralen voor hem schadelijk zijn of juist goed of nuttig.

                                                                                                                                                   <terug naar menu