Home
 Over ons
 Diagnose stellen
 Behandelmethoden
 Kennisbank
 Contact

WWW.NATUURARTS.INFO

Energiemeting
Scenar
Laboratoriumonderzoek
Iriscopie
Nageldiagnostiek
Bioritme

 Iriscopie
Iriscopie

In Duitsland worden regelmatig medische congressen gehouden die hoofdzakelijk de iriscopie behandelen. Hieraan wordt door honderden medici (waaronder vooraanstaande professoren) deelgenomen. Diverse grote ziekenhuizen en zelfs universiteitsklinieken houden zich met de bestudering van Iriscopie bezig en met belangrijke, positieve en gunstige resultaten. Interessant was de uitlating van de Duitse oogarts, internist en rŲntgenoloog, Dr. Kosinski te Hannover, op een congres voor iriscopie te Karlsruhe. Deze verklaarde openlijk, dat hij gedurende meerdere jaren, met zijn beide assistenten, naast de officiŽle onderzoeksmethoden ook de iriscopie op zijn patiŽnten toepaste. De bedoeling van zijn onderzoek was om aan te tonen, dat de ogendiagnostiek volkomen waardeloos was! Het resultaat was echter het tegenovergestelde. Hij durfde openlijk voor de verzamelde vertegenwoordigers van de internationale medische wereld te getuigen, dat hij nu een overtuigd voorstander van de iriscopie geworden was!

   
Wat zijn de voordelen van Iriscopie?
Ogen landkaart van lichaam en ziel

-1- Grote tijdbesparing, omdat vaak in een paar minuten mťťr kan worden vastgesteld dan met het gebruikelijke onderzoek in enkele weken

-2- Het onderzoek is erg prettig voor de behandelde: geen inwendig onderzoek, geen proefexcisie of –laparotomie, geen lumbaalpunctie en dergelijke

-3- Zeer volledig; het geeft uitsluitsel over aanwezige storingen, waarvan de behandelde zelf tot dusver weinig of niets bemerkt heeft; dus ook geen symptomen kan meedelen, hoewel deze van grote betekenis kunnen zijn

-4- Bijzonder aan te bevelen bij kinderen, omdat deze zelf hun klachten niet altijd duidelijk kunnen maken in een taal, die volwassenen verstaan

-5- Reeds vroegtijdig kan een mogelijke aanleg voor bepaalde ziekten, bijvoorbeeld tuberculose of kanker, worden vastgesteld

-6- Controle op de therapie, omdat de aanvangsreactie en eventuele voor- of achteruitgang objectief kunnen worden vastgesteld

Gezien het feit, dat vooral de doeltreffendheid van de kankerbestrijding praktisch geheel afhankelijk is van de huidige diagnostiek, is  iriscopie alleen al hiervoor van de allergrootste betekenis. Met behulp van dit preventief gemakkelijk en weinig tijdrovend onderzoek (o.a. aanleg tot kanker) kan het zelfs op goedkope wijze velen het leven redden. Bij het stellen van een diagnose bepalen we eerst de constitutie. Daarbij bekijken we de diathese, ofwel de aanleg, d.w.z. of er ook een vatbaarheid is voor een bepaalde kwaal. Bij een iriscopiediagnose ontvangen wij informatie over een aangeboren energie of een verborgen zwakte van de consulterende. We kijken naar de gehele fysieke en psychische structuur. Het functioneren van lichaam en ziel krijgen wij op deze manier in het vizier.

Ze zijn letterlijk de verlengstukken van de hersenen. Twee van de drie miljard prikkels ontvangen onze hersenen via de ogen. Door middel van een irisscan of irisfoto is het mogelijk gemaakt om te zien, dat elke iris een unieke persoonlijke afdruk is van een gedeelte van onze hersenen. Ze vertellen, hoe het met de consulterende is gesteld. Hij of zij is de optelsom van zijn of haar voorgeslacht (dat zijn de genen van de voorouders). Via de iris (dat is het gekleurde deel van de ogen) is namelijk af te lezen, hoe het met de medische gesteldheid is en met de persoonlijke psyche. De iris en het witte omliggende gebied (de sclera, de harde oogbol) weerspiegelt de hele persoon. De iris laat een topografische kaart van alle organen zien. Het is als een iriskaart, die een soort landschap van het menselijk lichaam voorstelt. Aan de ogen, en met name aan de iris, is zeer goed te zien hoe het met de lichamelijke conditie van de mens is gesteld. Onze ogen onthullen talloze aspecten, die verband houden met de gezondheidstoestand. Een groot aantal medische stoornissen en ziekten kunnen aan de hand van de tekens in de ogen worden gediagnosticeerd. Het voordeel is, dat we vroegtijdig geÔnformeerd worden over een ziekte of aanleg hiervoor. In een vroeg stadium kunnen dan preventieve maatregelen worden getroffen om een ziekte of klachten te voorkomen of te verzwakken. Een consulterende persoon kan hiermee ook tijdig een betere kijk krijgen op zijn of haar lichaam en hoe hiermee om te gaan.

Iriscopie

Constitutie (aanleg voor bepaalde kwaal)
Opmerking

Daaronder verstaan we het totaal van duurzame eigenschappen die bepalend zijn voor het lichamelijk en geestelijk functioneren. De constitutie erven we van ons voorgeslacht. Natuurlijk is het wel zo dat vanaf de geboorte we ook onze eigen leefwijze hebben verworven, dat eveneens mede invloed zal hebben op het fysieke en psychische gestel. De constitutie is af te lezen aan de kleur en de structuur van het regenboogvlies van de iris. Er bestaan drie hoofdconstituties:

-Lymfatisch blauwe constitutie
-Bililair of mengconstitutie
-Hematogeen bruine constitutie

De bruine iris vertegenwoordigt alles wat met bloed te maken heeft. Vandaar ook het woord hematogeen. Daarentegen wordt de blauwe iris in verband gebracht met de lymfvaten. Verder verdelen we de iris in zes ringen en we beginnen van binnenuit te tellen:

 
Eerste ringzone is maagzone
Tweede ringzone
is darmzone; samen vormen ze de maagdarmzone!

Derde ringzone bestrijkt endocriene klieren
Vierde ringzone gaat over spieren
Vijfde ringzone bestrijkt botten
Zesde ringzone omvat huid, lymfklieren en perifere bloedvaten
 

De binnenste zone (3e ring) tot en met de (6e ring) vormen het ciliairveld oftewel, de buitenste zone. We kijken naar de structuur en naar de tekens van de iris zelf, vooral naar de aanwezige tekens in de iris. Enkele tekens die in de iris kunnen voorkomen zijn lacunes, die zijn open of gesloten, met diverse achtergrondverkleuringen. Dan zijn er transversalen, defecttekens, radiairen, pigmenten of vascularisaties. Ook operatietekens (littekens) zijn in de iris zichtbaar!

In de iris treffen we vaak witte pigmenten aan en deze zijn meestal waar te nemen in de ciliairrand in de buitenste ring. Die duiden op aanwezigheid van urinezuren en urinezouten in het lichaam. Zulke pigmenten komen voor in de vierde en vijfde ringzone. Meestal zijn dit dan wolkjes of wattenbolletjes (tophis). Dit houdt in, dat spieren, gewrichten en botten op die plaatsen een te grote urinezuurconcentratie hebben en dus behoorlijk verzuurd zijn.

Zulke pigmenten komen eveneens voor bij het lymfatisch hydrogeen type. De buitenste irisring als zesde ring oftewel het huidzonegebied, is meestal donker en heeft geen pigmentatie. Personen met zulk een gestel zijn vaak gevoelig voor weersveranderingen en geopathische belasting. Gewrichtsontstekingen en huidklachten zijn regelmatig herkenbaar in deze zone. Dergelijke mensen hebben migraine, wat vaak al in de puberteit al is begonnen. Ook jicht, nier- en blaasstenen kunnen bij dit type mens voorkomen. Een verminderde afweer van lymfklieren, milt en lever kan hierbij een rol spelen. Mensen met een hydrogeenconstitutie kunnen ook licht geŽrgerd, ongeduldig en prikkelbaar reageren.

Een mengoog-gestel heeft ogen waarvan de constitutie betrokken wordt uit diverse luchtlagen. Meestal uit onstabiele lucht en heeft daarom bijgevolg een verzwakt ooggestel. Bij warm weer is hun zicht onscherp, omdat de basis niet uit vuur is. Bij regenachtige lucht heeft dit type een scherp zicht, omdat vocht ook vocht aantrekt. Dingen die schitteren (ook van licht, edelstenen en metalen) zijn voor dit type schadelijk.

Personen met een beetje groenblauwige ogen ondervinden meestal geen problemen, maar mensen met donkerbruine ogen zien vaak scherp en behouden dit ook langer, omdat dit bruine gevormd is uit meer materiŽle stoffen. Hun contrast is scherper dan bij mensen met lichtblauwe of lichtgrijze ogen. Bij personen met lichtgrijze ogen komt minder licht door het regenboogvlies en dat geeft daarom ook een minder scherp beeld. Bij zulke constituties bevordert aderlating het gezichtsvermogen.

(deelbron: Hildegard van Bingen)