Home
 Over ons
 Diagnose stellen
 Behandelmethoden
 Kennisbank
 Contact

WWW.NATUURARTS.INFO

Psychosynthese
Homeopathie, kruiden en spagyriek
Darm- en immuniteitstherapie
Hulpverlening Relatietherapie

Lichttherapie
Het bewegingssysteem
Pijnbestrijding
Voedingstherapie
Diverse andere therapieën


De inwerking van het kleurlicht Terug

In de Noord Europese zone geniet de mens van het zonlicht met de frequentie van het a-gebied. Vandaar dat daar veel ziektes voorkomen, die in verbandLichttherapie gebracht worden met de a-straling. Bij een intensieve eichothermbestraling wordt aan de zieke mens (die bovendien weinig buitenkomt) een vorm van gezonde zonne-energie aangeleverd, die op de noordelijke breedtegraad echter niet voorkomt. Dit komt de zieke ten goede en zijn natuurlijke levensprocessen, zoals de doorbloeding van het hart en de bloedsomloop, de uitscheiding van nieren, darm en huid, het ontgiften via de lever en lymfe, regulatie van zenuwstelsel en klieren en de fotochemische fermentieontwikkeling voor het verbeteren van het afweermechanisme. Vanaf de Alpen begint pas de gezonde zonstraling vanuit het b-gebied. De c-straling begint pas vanaf de Middellandse Zeestreek naarmate men de evenaar nadert.  

Het kleurentoestel met warm kleurenlicht biedt veel zieke mensen de mogelijkheid zich te laten bestralen met licht van het b- en c-gebied in combinatie met heloranje kleuren. Daarin ligt een bijzonder karakter van de nieuwe geneesmethode. De brede continuïteit van de hoofdstraling met haar heloranje licht gaat van infrarood over naar blauw, violet, rood, oranje, heloranje en geel licht tot het einde van het groene gebied. Door de inwerking van de bestralingscomponenten ontvangt men het fotochemisch verloop waarbij de schadelijke invloed van de uv-stralen wordt uitgeschakeld waardoor de patiënt die zeer gevoelig voor zonlicht is, deze kleur- en lichtbestraling uitstekend kan verdragen. De temperatuur van de huid stijgt daarbij van 36 tot 39 graden of iets meer. Dit is noodzakelijk opdat zowel de temperatuur als de lichtgevoelige katalysatoren in de huid op de bc-uv-straling fotochemisch zouden reageren. De lichaamstemperatuur die 1-2 cm dieper gelegen in het weefsel ligt, stijgt gedurende de bestraling en nadien nog ongeveer van één tot twee graden Celsius. Tijdens deze opwarmingsfase wordt de zuurstofoxidatie (verbranding) uitermate gestimuleerd. 

Indicatiegebieden & diagnostiek bij lichttherapie  

Na een licht- en kleurenbestraling kan de huid een beeld te zien geven, die bepaalde diagnostische conclusies toelaat en wat iets zegt over de toestand van de dieper gelegen organen. Degenen die door het licht lichtelijk de huid verbranden (wat gewoonlijk niet mag voorkomen) veelal rond de borst ter hoogte van de thymusklier, blijken dikwijls allergisch te zijn (hooikoorts). Zo´n ziektebeeld kan fotografisch vastgelegd worden. Uit de verandering van het huidbeeld gedurende de verschillende bestralingen kan de therapeut een tendens in het genezingsproces aflezen en kunnen echte verbeteringen en problemen beter herkend worden. De arts/genezer bepaalt het aantal bestralingen, die hij tijdens de loop van de kuur aanpast

De meest voorkomende ziekteverschijnselen reageren met lichttherapie bijzonder gunstig op het ziekteverloop. Lichttherapie bevordert het groeiproces, stimuleert de bloedvorming, maakt verstoppingen in lever, gal en lymfe ongedaan, het voorkomt kwaadaardige ziekteneigingen en elke vorm van reuma, spit en ischias; vervolgens is ze toepasbaar bij rugklachten en heupartrose, bloedsomloopstoornissen, en een gebrekkige nierwerking; ze draineert het lymfsysteem, eczeem, acne, huisallergie en psoriasis; ze geneest voorhoofdsholteontsteking, uitputtingstoestanden, ze verbetert de constitutie- en conditie, bronchitis en astma en suikerziekte, ze verzacht pijnen (ook tumoren, want kanker is een oude ziekte!); ze heeft een gunstige inwerking op prostaataandoening en multiple sclerose en verlammingen. 

Dieptewerking met warm kleurenlicht

De bestraling met licht- en kleuren (wel te verstaan therapie met eichotherm) komt in grote trekken overeen met het zonlicht aan de evenaar. De bestralingstijden hangen samen met het dagverloop. Eén uur van de dag correspondeert met circa twee minuten bestraling. Veertig minuten bestraling komt dus overeen met één tropendag. Hierbij komen de voor- en nabestralingsfasen (heloranje breedbandspectrum) aan bod. De hoofdbestraling heeft overeenkomst met de middagzon. Het eigenlijke genezingsproces in de vorm van de fotochemische afweer voltrekt zich bij de uvbc-bestraling en gecombineerd met het noodzakelijke heloranje stralingsspectrum.

Ernstig zieke mensen krijgen een aangenaam gevoel bij deze veertig minuten warme lichtbestraling. Aansluitend treedt dikwijls een diepe slaap in, zelfs vierentwintig tot zesendertig uur na de behandeling. Vaak reageren nieren en darmen spontaan met een verhoogde orgaanfunctie. De lichtbestraling is in staat een totale omschakeling te bewerken. De therapie kan gecombineerd worden met andere zinvolle therapieën voor een optimale werking. Er is een nog betere uitwerking van biologische en homeopathische middelen te verwachten. Het verdient aanbeveling om na een lichtbestraling zich gedurende twintig minuten warm aan te kleden en een warme kruidendrank te nemen.

Door de intensieve dieptewerking van kleurenlicht absorbeert de huid de warmte en het licht van de kleuren zonder dat hierbij een overbelasting optreedt. De lichtbestraling wordt goed verdragen. Deze bijzondere aard van bestraling maakt in korte tijd een buitengewoon hoge dosering mogelijk. Het positief resultaat wordt extra gestimuleerd door volwaardige voeding te eten en het ontdoen van chemische afvalstoffen. Een teveel aan zonlicht in het a-gebied (o.a. in Nederland) veroorzaakt dikwijls zonneallergie, astma, neusholteontsteking, voorhoofdsholteontsteking, bloeding van poliepen, sluimerende tuberculeuze processen, ongewenste aanwakkering van tumoren; deze zijn vaak te wijten aan de auv-straling.

Storingsvelden, speciaal in het hoofd, kan men zeer goed behandelen met therapie voor licht en kleuren. Bij elke ziekte speelt een vegetatieve ontregeling een belangrijke rol. Juist het weke bindweefsel is één van de voornaamste regelingsorganen van het organisme. Het leidt en vormt elk doorgangsgebied tussen zenuwuiteinden, haarvaten en cellen.  Wil men totaal genezen en zichzelf de gelegenheid geven om de in hem aanwezige genezingsimpulsen op te roepen, dan is degene verantwoordelijk voor een goed functioneren van zijn ingebouwde cellulair systeem. De koolhydraatstofwisseling wordt bij mens en dier beïnvloed door de wisselwerking van licht en schaduw. Lichtinvloed heeft ook op de ogen een gunstige duidelijke invloed. Infectiegevoelige kinderen zijn meestal lymfatische kinderen, dat wil zeggen, zij zijn in hun lymfatische afweermechanisme dat in verbinding staat met de thymusklier, niet productief genoeg om ernstige en ook epidemische optredende infecties het hoofd te bieden. Dit afweermechanisme is zeer complex. In zulke omstandigheden is een behandeling met warme lichttherapie het meest aangewezen. Waar kinderen tevoren de ene infectie na de andere opdeden, geen eetlust hadden en onpasselijk waren, zijn nu de tijden tussen de infecties groter geworden en zijn ze levenslustiger. Enkele weken na de bestralingsserie van twaalf behandelingen, treed in de meeste gevallen een stabilisatie op. De lymfocyten blijven binnen de normale grenzen en het kind blijft infectievrij, ook wanneer het in contact komt met zieke mensen. De uitwendig voelbare lymfknobbels zijn dan weer normaal geworden. De beschreven lamp is in onze praktijk een zeer belangrijke onderdeel van de therapie en wordt intensief (soms twee tot drie keer per week) toegepast bij specifieke klachten.

Lichttherapie en indicatievoorbeelden

 • Elke vorm van reuma, spit en ischias
 • Rugklachten en heupartrose
 • Bloedsomloopstoornissen
 • Gebrekkige nierwerking
 • Drainage der lymfe
 • Eczeem, acne, huisallergie en psoriasis
 • Voorhoofdsholteontsteking
 • Uitputtingstoestanden
 • Constitutie- en conditieverbetering
 • Bronchitis en astma
 • Suikerziekte
 • Verzachting van pijnen (ook bij tumoren, want kanker is een oude ziekte!)
 • Prostaat-aandoening
 • Multiple sclerose en verlammingen

Een halfuur kleurenlicht is bijna als één dag vertoeven in de tropenzon

Door het indringen van de kleur- en lichttherapie krijgt de lichtbestraling een grote dieptewerking zonder dat daarbij een overbelasting van de huidoppervlakte optreedt. Elke bestraling wordt bovendien goed verdragen. De bijzondere aard van de kleurbestraling maakt een buitengewone hoge dosering mogelijk, zelfs in korte tijd. Ze wordt bovendien nog ondersteund door om te schakelen op volwaardige voeding en door het secuur ontlasten van chemische afstoffen. De meeste problemen die door het zonlicht veroorzaakt kunnen worden zijn vaak te wijten aan de a-straling met ziektegevolgen zoals zonneallergie, astma, neusholteontsteking, voorhoofdsholteontsteking, poliepbloedingen, sluimerende tuberculeuze processen en ongewenst aanwakkeren van tumoren. Bij de lichtkleurentherapie worden buitengewone resultaten geboekt; in veel gevallen treedt genezing of verbetering op.

THERAPIE MET EICHOTHERM

De Duitse ontdekker – wijlen Herr Helmut Eich (die wij persoonlijk nog zeer goed gekend hebben) - heeft zestig jaar geleden een zevenkleurig warmteapparaat voor licht- en kleurentherapie ontwikkeld. Bij een intensieve maar volkomen onschadelijke lichtbestraling, levert de diversiteit aan kleuren zonne-energie af en het bevordert tevens alle fysiologische processen. Lichttherapie activeert de zuurstofoxidatie aan de huidoppervlakte en in de weefsels. Kleurenlicht slaat energie en veerkracht op en activeert de secreties en de darmfunctie. Verder bevordert kleurenlicht het groeiproces en de bloedvorming en helpt mee aan het overwinnen van stuwingen in lever, gal en lymfbanen. Deze vorm van therapie is geschikt voor de behandeling van alle beschavingsziektes en komt zieke personen, die zich niet lekker voelen, ten goede. Een brede waaier van toepassingsmogelijkheden ligt eveneens in de kindergeneeskunde. Op een aan de natuur verwante wijze wordt de kwaal bij de wortels aangepakt. Bij de behandeling van pasgeborenen zou deze breedbandbestraling als therapie en ter voorkoming van ziekten veel meer ter beschikking moeten staan. Kinderen en ook volwassenen reageren voortreffelijk op de Eichobestraling, want dit apparaat heeft unieke lampen die warmte met kleuren afgeven. Bij schijnbaar hopeloze gevallen krijgt de therapeut nog verrassend goede resultaten te zien. Ook ernstig zieke en oudere mensen reageren vaak goed op deze therapie. De chronisch beschadigde celademhaling en het trage overbelaste lymfsysteem reageren uitstekend op deze therapie en de toxinen worden beter afgevoerd. Dit zijn biologische fouten in het menselijk systeem. Daar kan de zevenkleurige warmtetherapie een belangrijk aandeel leveren. De bestralingslamp bevat vijf bestralingseenheden en ultravioletbranders uit het b- en c-gebied. Deze worden gedurende de heloranje- en ultravioletwerking op een zodanige wijze bewogen, dat er een gelijkmatige bestraling van de patiënt plaatsvindt. De nieuw ontwikkelde foto-elektrische cellen staan rechtstreeks in lichtcontact met de behandelde en met een gekozen bestralingsafstand van ongeveer 60-85 cm hoogte.
©www.natuurarts.info

Het verloop van de bestraling is als volgt:

 • Een voorbestralen met zeven heloranje kleuren
 • De hoofdbestraling met toevoeging van B- en C- ultra violet licht
 • Een nabestralen met zeven heloranje kleuren

Zonlicht ter hoogte van de evenaar

Kleurentherapie komt qua lichtwarmte overeen met een dag vertoeven onder de tropenzon, net zoals het daar ook ochtend, middag en namiddag is. Het therapielicht is niet vergelijkbaar met een hoogtezon die ultravioleta afgeeft en bij overdosering huidkanker kan veroorzaken. Het a-ultralicht is niet in het gekleurde bestralingslicht verwerkt. De warmtelamp geeft tropenzonlicht af. Met deze bijzondere ´kunstzon´ kan een volle dag aan de equator gesimuleerd worden in een tijdsduur van veertig minuten. Van het milde licht van de morgenzon tot aan de intensieve bestraling van de middaguren en geleidelijk weer naar de zwakker wordende tropenzon van de avond. De fotochemische voorprocessen in de diepere huiddelen worden door een midden- en kortegolf uvb-en uvc-straling bewerkt. Het aandeel van zonlicht stijgt, hoe verder men naar het zuiden komt. Ideaal is de samenstelling van zonlicht ter hoogte van de equator. Het is bekend dat groeiprocessen zonder kracht van de zon het leven doen verlammen en zelfs ontaarden. Het verlangen naar zon heeft elk mens in zich. Toch krijgen veel mensen te weinig zon. Bedlegerige personen, invaliden, oude mensen, moeilijk lopenden, chronische zieken en tunnelwerkers. Zij, die weinig in de zon komen, lijden aan een soort gevangenisziekte die hoofdzakelijk uit een stofwisselingsstoring bestaat. Het gevolg is immuniteitszwakte, zwakke botontwikkeling, osteoporose, het dunner worden van spieren, een slecht functioneren van de nieren of aanleg voor eczeem. Zulke personen zijn weliswaar niet direct ziek, maar gezond zijn ze ook niet. Hun vegetatief welbevinden is door gebrek aan zonlicht verstoord. Op de noordelijke breedte komen warmtestralingen uit het infrarode gebied en uit de zichtbare delen van het zonlicht en vooral de zogenaamde uva-stralen uit het ultraviolet spectrum. Deze uva-straling werkt weliswaar op de huidoppervlakte en maakt deze bruin of verbrandt deze ook, maar heeft op de gezondheid eerder een negatieve werking.

Als eenmaal het kwik tot dertig graden stijgt, worden zulke personen ineens zonaanbidders. Bij electroacupunctuurmetingen aan de huid liggen de waarden vaak in een gevaarlijke zone. Te veel zon kan kankerachtige huidcellen aanmaken. Schuld daaraan zijn de uva-stralen, die in hoge doseringen zonneallergie, astma, hooikoorts en verkoudheid veroorzaken. Deze a-stralen zijn medeverantwoordelijk voor de toename van boosaardige huidkwalen. Vooral op die plekken, die het gevoeligst zijn zoals op het gezicht, schouderdelen en de nek, waar speciaal melanomen zich nestelen.

Anders is het gesteld met de b- en c-stralen. Hun genezende werking is van oudst bekend. Tbc-zieken gingen vroeger vaak naar de Rode Zee, waar het zonlicht alleen maar b- en c-stralen bevat. Zonlicht heeft verschillende golflengtes zoals radiogolven met een golflengte van enkele honderden meters tot gammastralen met een lengte, die miljoenen malen kleiner is. Deze worden geabsorbeerd door de atmosfeer en de luchtlagen die de mens omringen. Een klein deel ervan doordringt de atmosfeer in de vorm van ultraviolet en infrarode stralen. De infrarode stralen verhitten de huid, spieren en gewrichten, waar het een nuttig effect kan bewerkstelligen. Ultraviolet (b- en c) kan in een bepaalde dosis vitamine B aanmaken in de cellulaire huidstructuur. Naast zonkuren is het toedienen van levertraan erg wenselijk.

Iets over het licht en de kleuren zelf

In de therapie met licht- en kleuren bestaan er zeven basiskleuren, die verwerkt zijn in:
rood, oranje, geel, groen, blauw, wit en violet.

Rood is de kleur van het bloed (ijzer), de gloeiend rode zon en het vuur, de kleur van scheppingsdrang. Oranje symboliseert vrolijkheid, opgewektheid, de opgaande zon, die wakker maakt en depressies, ontevredenheid en pessimisme verdrijft. Organisch werkt deze kleur bijzonder goed op hartsclerose, magerheid en gebrek aan eetlust. Geel werkt in op de linkerhersenhelft en kan chronische dingen weer acuut maken en dus ook helen. Groen harmoniseert en polariseert (zoals het hart). Het maakt rustig en geeft een goede concentratie. Deze kleur wordt veel gebruikt in operatiekamers. Ze staat voor precieze controle en registratie.

Blauw geeft rust, ontspant en verkoelt. Het geeft een meditatief gevoel. Wit en violet zijn soevereine kleuren. 

Lichttherapie zal in de toekomst steeds meer een belangrijke rol spelen in tal van heelkundige disciplines. Er bestaan diverse uitwaaiers in de lichttherapie zoals lasertherapie, koude lichtbestraling, de kleine kleurentherapie en vele vormen, die ervan afgeleid zijn. Gewone gloeilampen kunnen niet het ‘therapeutische’ licht produceren. De vrijgekomen fotonen reflecteren voortdurend op de brede lichtsignalen. Licht heeft een belangrijke invloed op de vasomatriciteit van alle lymfvaten. De diameter van de lymfvaten verdubbelt zolang de afvoer van de eiwitten zich eveneens verdubbelt. Warme lichttherapie heeft een pijnstillende werking. Ze doet de perceptiedrempel van pijn verhogen. Bij een intensieve maar volkomen onschadelijke bestraling met licht en kleuren levert de lichtlamp aan de mens veel zonne-energie op. Ze bevordert alle fysiologische levensprocessen. De warmtelamp activeert de zuurstofoxidatie aan de huidoppervlakte en in de weefsels. De lamp doet energie en veerkracht opslaan en activeert de secretie en de darmfunctie. Tevens bevordert de therapielamp het groeiproces en de bloedvorming en helpt mee aan het overwinnen van stuwingen in lever, gal en lymfbanen. De therapie is bedoeld voor zieke mensen die zich niet lekker voelen en dit komt hen ten goede.

´Licht´ in de geneeskunde

Zij die het licht schuwen zijn in het verborgen depressief. Sommige mensen doen de gordijnen of de blinden dicht. Maar licht geeft toch warmte, het verkwikt en straalt liefde af. Als er geen licht zou zijn, dan zou de mens zich beperkt voelen. Spreekwoorden of uitdrukkingen geven daarover vaak verheldering en dat werpt een licht op een zaak, zodat men iets beter kan toelichten. De ogen staan in nauwe samenhang met licht. Het derde oog is het ‘verlichtende’ oog en dat is nauw gekoppeld aan twee ogen. Wrijven in gesloten ogen bewerkt een kleurenpanorama. De mens kan innerlijk schouwen. Blinden zijn weliswaar blind, maar toch beleven zij een eigen innerlijk lichtcentrum. Op tweeduizend meter diepte in de oceaan is er geen licht meer, toch is daar leven. Bepaalde vissen hebben de ogen op deze diepte verlicht en beschijnen daarmee hun omgeving. Er bestaan veel soorten van licht. Het licht heeft de snelheid van 300.000 km. per seconde en is steeds met warmte verbonden. Waar komt licht vandaan? Het moet weliswaar een oorsprong hebben, want het verbreidt en beweegt zich. Licht heeft een materieel lichaam nodig om gebruikt te willen worden, zoals een gloeilamp of een kaars als een materieel object om licht af te staan. Daglicht is een verschijnsel van zonlicht. De zon is de drager van een enorm energiecentrum, waar energieën door materiële atomische transmutatie ontstaan. Radioactiviteit is op zichzelf al een omzettingsproces. Licht is daarom niet alleen met materie verbonden, maar ook met een atomische materietransformatie.

Als de orde en de eenheid worden verstoord, komt energie vrij en dat noemen wij licht. Licht is het gevolg van een uit de materie bevrijdende kracht. Zonder vuur kan geen materie branden. Er moet frequent elektrische stroom door een lamp branden. Er moet energiekracht zijn, die aanzet geeft en in de materie gaat om het een en ander te bewerken. De eerste factor is oerenergie, de tweede materie en de derde licht. Daarmee is de wegbereiding van licht ontdekt.

Tegenwoordig ontbreekt het de mens aan licht en lucht. Het menselijk lichaam heeft voortdurend verse zuurstof nodig met afwisselende inwerking van zonlicht en schaduw, om alle levensfuncties naar behoren te vervullen. De beschavingskwalen nemen een verontrustende vorm aan en de prestatievermogens nemen vroegtijdig af. Verschillende ziektesymptomen steken de kop op. Vele hebben dezelfde achtergrond: vergiftiging, slechte leefgewoontes, ongunstige arbeidsvoorwaarden bij kunstlicht, luchtvervuiling in industriegebieden, biologisch minderwaardig voedsel, slechte lucht en overbelasting van de zenuwen. Deze constante prikkelingen, waaraan de mens blootstaat, kunnen tot ernstige stofwisselingsstoornissen leiden.
Terug