Home
 Over ons
 Diagnose stellen
 Behandelmethoden
 Kennisbank
 Contact

WWW.NATUURARTS.INFO

Psychosynthese
Homeopathie, kruiden en spagyriek
Darm- en immuniteitstherapie
Hulpverlening
Relatietherapie

Darm- en immuniteitstherapie
Het bewegingssysteem
Pijnbestrijding
Voedingstherapie
Diverse andere therapieŽn

Darm- en immuniteitstherapie

Dit thema is ťťn van de meest fundamentele begrippen in de natuurgeneeskunde. Tachtig procent van de meeste kwalen worden vrijwel genezen door darmbehandelingen. Een wonderbaarlijke constatering.

Hebreewse interpretatie over voeding

Onze darm heeft een lengte van acht meter.In dit slangachtig vormsel komen restanten van ons voedsel terecht. Eerst komt het voedsel in de mond en verdwijnt na ingespeekseld en gekauwd te zijn via de slokdarm in de maag. Vanuit het moederorgaan de maag vindt doorstroming en verbinding (assimilatie) plaats. In het metafysisch stelsel, waar het kleine zich verhoudt tegenover het grote, correspondeert de maag met de guldensnede. Deze verhouding wordt in de Bijbel zelfs aangehaald in een genezing.

Salomo was de 8 en zijn naam betekent, hij die volkomen is in de heelheid.

Verder verwijst de 5-8 verhouding naar helende eigenschappen en volgens de Chinese acupunctuurleer corresponderen de getallen vijf en acht met het Maagcentrum

 Wanneer het getal acht als hiŽroglief nader wordt bezien, vinden we er een eeuwige en oneindige vorm in verborgen. De slang kronkelt als het ware in het cijfer acht naar twee kanten. In het Oud Bijbelse Testament moesten de IsraŽlieten naar de koperen slang kijken en het zou hen, door Mozes op zijn woord te geloven van ziekten en kwalen genezen. Vandaag gebruiken artsen en genezers de aesculaap als veelgebruikt genezingssymbool.

De dunne darm volgt vrijwel na de maag en is twaalf vingers lang. In het Hebreeuws alfabet heeft de twaalfde letter L ook zelfs de waarde dertig. Bij rekenkundige verklaring leert een eenvoudige rekensom, dat de even getallen 2+4+6+8+10 samen 30 vormen. We nemen hiervan de eerste en de laatste twee getallen, waartussen de zes als Hebreeuws plusteken. Dit wordt vanuit deze benadering gerekend als voegwoord. In ons geval plus. Als we verder doortellen krijgen we vanzelf : 2+4 = 6 en 8+10= 18 als 6 EN 18 of visueel 618, het getal van de Gulden Snede.

Eten, een fundamenteel iets

Eten is een fundamenteel iets. De eettafel is het centrum van het leven. De Hebreeuwse benaming voor tafel is Sjoelcham met de stam Sjalach en dat betekent ‘zenden’. Het Hebreeuwse woord voor vragen is ‘Sjaal’, dat sterkt lijkt op ‘Sjeol’, de Hades’ als onderwereld. Zoīn wereld is slechts vragen naar het kwade, naar dingen die niet mogen. De eerste zonde van de mens was het eten van de ‘boom der kennis van goed en kwaad’. De spijsvertering is een scheiden van het goede dat opneemt en het slechte dat uitscheidt. De Hebreeuwse taal verandert nooit. Het is hoogst interessant om te kijken naar bepaalde woorden in zinsverband en de grondgedachte die daarachter schuilgaan.

We nemen het woord ‘eten’ met het Hebreeuwse woord AkoL. Het Hebreeuws kent in haar alfabet een structurele vorm. In ons geval zijn aan de letters K en L cijferwaarden toegevoegd. De optelsom van Akol (eten) kent een bepaalde cijferwaarde. Als elk woord deelbaar is, kan ‘AkoL’ nagenoeg ook gesplitst worden in ‘A-KoL’. De letter ‘A’ in het Hebreeuws betekent ‘ik’ en ‘Kol’ staat voor ‘alles’, ‘helemaal’ of ‘totaal’. Het gaat HELE-maal richting het eten’. In A-KoL staat het ‘IK’ tegenover ‘alles’.  

Een ander woord dat op ‘AkoL’ lijkt is het Nederlands voor ‘kolen’. We hebben wat brandstof nodig voor de maag. Daarin vindt de vervulling van het ‘vol-komen’ zijn. Akol kan ook geÔnterpreteerd worden als: A = ik, KoL = alles of ’ik in alles’. Het woord ‘kol’ betekent verder ‘stem’. Men moet in ‘stemming’ zijn om te eten. Het eten moet een lust zijn voor de tong. Het woord SMAAK in het Hebreeuws (Ta’am) betekent hetzelfde als geluid of toon en het heeft een relatie met melodie.

Eten, centrum van het leven

Ons lichaam heeft voedsel als brandstof nodig. De voedingsstoffen worden in het lichaam omgezet en deze (ver)materialiseren zich. Een maaltijd zonder daarbij iets te drinken is volgens Joods gebruik geen echte maaltijd. Eten en drinken horen bij elkaar. Dat zijn twee wezenlijke aspecten bij de maaltijd. In het Hebreeuwse woord drinken ligt ook het woord ‘fundament’ opgesloten. De lezer ziet dat de hiernavolgende Hebreeuwse woorden nagenoeg identieke letters schuilen. 

Drinken =        ShaTHaH               

Fundament = ShaTH                   

Maaltijd =        MiShaThaH           

Verrassend heeft het Hebreeuwse woord voor maaltijd ook de uitdrukking voor ‘drinken’. Drinken is bij het eten daarom het fundamentele van voedsel. Maaltijd betekent ‘mengen’ en in het Duits ‘Mischen’. Volgens Bijbels gebruik is het ook normaal, dat bij de maaltijd brood en wijn hoort. Drinken is een stromen van de tijd. De tijd (getal 40) is het langdurende, het chronische. Maak maar eens een tocht door de woestijn mee (het veelvuldige zand). Dan wordt je als het ware door de tijd opgeslokt. Drinken hoort dus zeker bij de ‘maaltijd’. In het lichaam kennen wij de weg door de woestijn. We worden ook door de tijd mee opgeslokt. Deze weg gaat via de slokdarm naar het einde van de darm, eveneens is de endeldarm het einde van de spijsvertering.

In de woestijn bestaat het langdurige en dit heeft een verbinding met ‘vasten’. Mozes vastte veertig dagen op de berg SinaÔ. Door te vasten reinigt de mens zich. De mens leeft niet van brood alleen. Men zou onder begeleiding nog veertig dagen kunnen vasten, maar daar leent de maatschappij zich niet echt voor. Bij een behandeling tijdens het vasten is het noodzakelijk om zich terug te trekken, te mediteren of te bidden.

Hebreeuwse interpretatie over voeding

Het Latijnse woord voor dikke darm is COLON en het kan gesplist worden in CoL-N. Vanuit het Hebreeuws is de letterlijke betekenis: ‘werking van het inhoudelijk omvattende’. In dit verband denken we aan de TOVERKOL, die a.h.w. alles tevoorschijn kan toveren. Een kleine maar serieuze woordspeling brengt ons naar het woord ‘kolen’ als broodnodige brandstoftoevoer in de dikke darm (Ned. analoog woord: colonne!) Kolen, het brandstofvoedsel voor de dikke darm. De spijsvertering vindt plaats in het binnenste van het maagdarmstelsel. In de bron wordt de beweging op gang gebracht. Maag en darmen liggen als het ware ter hoogte van een boomstam. Wanneer wij van onze buik een afgod maken, dan leven we slechts in de schaduwzijde van onze eigen beelden en eigen interpretaties. Dan leven wij een slangenleven, dat kan resulteren in een eigen ‘val’. Wanneer wij echter onze buik gebruiken in de zin van een noodzakelijke opname van voeding, dan zal de taille - of de lendenafmeting de juiste verhouding weergeven via de rug en een positieve stempel drukken op onze ik-kracht. De Hebreeuwse woorden van maag en darmen zijn:

  • Maag              QeBaH
  • Graan             QeB
  • Darm              MYaJ 
  • Mesthoop     YJ              

De letter M in het Hebreeuws betekent ‘van’ of ’door’: dus ‘van de mesthoop’. In feite neemt de mens de dood (de mest) in zich op. Het is noodzakelijk dat er een uitscheiding plaatsvindt, dat ook weer vruchtbaar maakt voor een andere situatie.

  • Dikke darm         K o L o N
  • Alles                      K o L
  • Izebel                    AIZBL
  • Aardbodem        HaDaM
  • Onrein, smaak   Taa’Ma

De ontlasting daalt als mesthoop af naar de aardbodem via de endeldarm, waar alle afval wordt afgescheiden. De Bijbelse Izebel betekent ‘mesthoop’. Smaak en onrein hebben in de Hebreeuws dezelfde waarde en deze zijn identiek. Deze ongebruikelijke beschouwing werpt misschien meer licht op voedsel.

(gedeeltelijke bron: Jakob Lorbers geschriften)

De leer van de ESSENEN

De darm speelt een zeer belangrijke rol in de stofwisseling. In het boek: ‘de leer van de zuivere en goede Essenen’ uit de 2e eeuw na Chr. (overigens waren er ook een soort van een verkeerde stroming) lezen wij enkele citaten over de darmspoeling: ‘laat het water uit uw lichaam wegstromen, zodat het alle onreine en kwalijk riekende zaken van satan met zich kan nemen. En met uw ogen zult u zien en met uw neus zult u ruiken alle gruwelen en onreinheden, die de tempel van het lichaam bezoedelen. Zelfs alle zonden die in uw lichaam huisden en u kwelden met allerlei pijn. Ik zeg u waarlijk, door u met water te dopen, bevrijdt u zich van dit alles. Herhaal uw doop met elke dag dat u vast tot de dag, dat u ziet dat het water dat uit u wegstroomt, even rein is als het schuim van de rivier’.

Swedenborg schrijft iets over de voedselopname in zijn boek ‘De Redelijke Psychologie’: ‘dat de opgenomen elementen ons welzijn zodanig beÔnvloeden, dat de ware geaardheid van de mens tijdelijk wordt teruggedrongen (opgeslagen), totdat er weer sprake is van een normale voedingsopname en zuivere geaardheid. Drinkt men regelmatig alcohol, dan bedwelmd men zijn eigen ego en komt de krachtgesteldheid van de natuurlijke elementen naar boven, die tijdelijk de overhand verkrijgen. Met betrekking tot voedsel en drank is dit zeker iets om goed over na te denken.